Rodeo, Bir Kovboy Geleneği

Kovboy olarak bilinen Kuzey Amerikalı sığır çobanlarının binicilik ve kement atma becerilerini sergiledikleri yarışmadır. Aslında rodeo kelimesi İspanyolcadır ve sürüdeki hayvanların işaretlenmesi amacıyla toplanması demektir. Mustang adı verilen vahşi atların veya sığırların kementle yakalanması kovboyların işlerinin bir parçasıydı. Yine aynı şekilde vahşi veya azgın atların ehlileştirilmesi de yine kovboyların işlerinden biriydi.

Rodeoların yarışma haline gelmesi

Kuzey Amerika kovboyları hayvan sürülerini bir yerden bir yere götürmek için aylarca çalışırlardı. Sürülerin taşınma işleri bittikten sonra bir araya gelen kovboylar, at veya boğa gibi hayvanların üzerinde dengede kalma veya onları kementle yakalama becerilerini sergileyerek eğlenirlerdi. Zamanla bu eğlenceler halka açık ücretli yarışmalar haline dönüştü.

Colorado eyaletinin Deer Trail kentinde 1869 yılında düzenlenen vahşi ve azgın ata binme yarışması ilk rodeolardan biri olarak bilinir. 1887 yılında yine Colorado’nun Denver kentinde yapılan rodeo ise seyircilerin ücret karşılığında izledikleri ilk rodeodur.

1929’da kurulan Amerikan Rodeo Birliği ile 1936’da rodeo yarışmacılarının kurduğu dernek, rodeo yarışma kurallarını birlikte belirlediler. Rodeo yarışmacılarının derneği 1975 yılında Profesyonel Rodeo Kovboyları Birliği adını aldı.

Günümüzde rodeo yarışmaları

Kovboyların günlük işlerinden olan kementle sığır yakalama ve ata binme dışında yapılan tüm yarışmalar daha sonra rodeolara dahil edilmiştir. Günümüz rodeolarında beş ayrı yarışma vardır. Eyerli azgın ata binme, eyersiz azgın ata binme, azgın boğaya binme, kementle buzağı yakalama ve boğa güreşi. Bu beş ana yarışma alanına ilaveten bazı rodeolarda şampiyonu belirlemek için ayrıca tek veya çift kementle boğa yakalama yarışması da yapılır.

Amatör bir spor olarak yapılan rodeolar ABD, Kanada ve Avustralya’da büyük bir ilgiyle izlenir. Günümüz rodeolarında yarışmaların yanında çeşitli kement ve binicilik gösterileri de yapılır. Ayrıca palyaço, köpeklerin ve atlarında çeşitli numaraları ve gösterileri sergilenmektedir. Her rodeoda bir “rodeo kraliçesi” seçilmesi ise adeta geleneksel hale gelmiştir.