Mecdelli Meryem, İsa’nın havarisi mi, eşi mi?

Mecdelli Meryem veya Magdal’lı Maria Magdelana, İsa’nın en çok öne çıkan havarilerden biriydi. Şüphesiz üzerinde en çok tartışılan kadın havariydi. Kilise İncili, İsa’nın Mecdelli Meryem’den yedi iblisi çıkardığı zaman İsa’nın takipçileri arasına katıldığını nakleder. Yeni Ahit’e göre Meryem İsa’nın takipçilerinden yani havarilerinden biriydi, Markos ve Yuhanna İncil’lerine göre ise İsa’nın ölüp gömülmesinden sonra dirilip ilk görüldüğü insandı.

Mecdelli Meryem’in, bugün kü İsrail’de bulunan Mecdel’de (Mecdel Nunayya) doğduğu kabul edilir. Maria Magdalena ya da Mecdelli Meryem hakkındaki bir diğer inanışa göre, fahişelik yaptığı için taşlanan Meryem’e İsa yardım eder. İsa, kadını linç etmek için toplanan kalabalığa “Hiç günahım yok diyen devam etsin” diyerek öfkeli kalabalığı sakinleştirir ve dağılmalarını sağlar. Bunun etkisinde kalan Meryem daha sonra tövbe ederek Hristiyanlığı kabul eder. Meryem Hristiyanlarca bir azize olarak kabul edilir.

Mecdelli Meryem, inanışa göre İsa çarmıha gerildiği zaman oradaydı ve onun yeniden dirilişine şahit oldu. İsa’nın ölümünün üçüncü günü sabahı İsa’nın mezarına gitti ve boş olduğunu gördü. İsa birden bire Meryem’in önüne çıktı ancak Meryem ilk anda İsa’yı tanımadı. İsa ona adıyla seslendi ve bu mucizeyi diğer havarilere de anlatmasını istedi.

Mecdelli Meryem

Meryem’in hayatının detayları hâlâ büyük tartışma konusudur. Bazı bilgineler, Mecdelli Meryem’in aslıdan İncil’de sözü edilen diğer kadınla aynı kişi olduklarını savunurlar. Örneğin bir yerde fahişelik yapan ve günah işleyen bir kadından söz edilir. Bu kadının adı bilinmemektedir, ancak İsa’nın ölümünden çok sonra 3. ve 4. yüzyıllarda bazı bilginler bu kadının aslında Mecdelli Meryem olduğunu söylemeye başladılar.

Meryem’in hayatının diğer teorik hikâyesi, onun İsa’nın eşi olduğu şeklindedir. Bu tartışmanın destekçileri ellerinde çok az kanıt olmasına rağmen İsa’nın hiçbir zaman evli olmadığını söylemediğini iddia ederler. Meryem, ona diğerlerinden daha yakındı ve bir kadınla yalnız seyahat etmesi ve bir kadına öğretmesi o dönemde bir Yahudi erkek için çok nadir bir durumdu.

Diğer taraftan Mecdelli Meryem’in İsa’nın karısı olduğu iddiası için yeterince delil yoktur ve İsa gibi bir devrimcinin evli olmamasının tuhaf bir yanı yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir