Kendini Yeniden İnşa Etmek

Kendini yeniden inşa etme yoluna çıkmış olan kişi, aslında kendi içindeki özünü bulma yoluna çıkmıştır. İnsan bu yolculukta tıpkı simyacıların yaptığı gibi maddenin saflaştırılmaya çalışılması gibi, kendi içine dönmeli ve ham taşını yontmaya başlayarak kendi özüne ulaşmaya çalışmalıdır.

Kabalist Abraham Abulafia şöyle der “İnsan bir inanca bağlı olarak kurtuluşa eremez, sadece kendi üzerinde yaptığı deneylerle özgürlüğe kavuşabilir.” Yani Kendini Yeniden İnşa Yolculuğu özgürlüğe kavuşmak için yola çıkma manasına da gelmektedir. Özgür yani hür olma yolunu seçmiş insan bu yola tamamen yalnız çıkar. Yola gelme değil de kendi yolunu bulma, yani adam olma gayesindedir. Hakikati kendi özgür ruhu ile bulma çabasındadır aslında.

Gerçekte bu yol son derece zorlu ve muhtemelen de sonu olmayan bir yoldur. Aslında her şey arayışta olmak ve yolda çıkmaktan ibarettir. Gaye hep yürümek ve hep yolda olmaktır. Kişi bu yoldaki zorluklara kimsenin yardımı olmadan sadece kendi başına mücadele edecektir. Bu nedenle de akıllı ve cesur olmak zorundadır. Çünkü yolunu en büyük düşmanı olan “Kendisi” kesecektir, en büyük savaşını ona karşı verecektir. Bu yolda yalnız yürümek, olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi olmak demektir aslında.

Kendini bilmek

Kendini Yeniden İnşa Yoluna çıkmış kişi her şeyden önce kendini tanımalıdır, kendini bilmelidir. Kendi ile yüzleşmeli, objektif olarak kendini eleştirmeli ve hepsinden önemlisi vicdanına karşı dürüst olmalı, kendine yalan söylememelidir. Kendi vicdanına dürüst olmayan kişi hiçbir hedefe ve güzelliğe ulaşamaz, hiçbir netice alamaz. Kişi bu yolda sürekli olarak kendi ile yüzleşme ve hesaplaşma içinde olmalıdır. Ancak o zaman asıl iş başlamış olur, yani kendi duvarına koyacağı ham taşın yontulmaya başlanması işi, yani “Kendini yeniden inşa etme” işi…

Kendini bilen, kendini bilmeye azmetmiş kişi kendini bilmeye başlar ki bu yolculuğun devamı için vazgeçilemez bir rehberdir. Onsuz yola çıkmak, kaybolmak hiçbir yere ulaşamadan kendi etrafında dönüp durmak demektir.

Kendini yeniden inşa etmenin yoluna çıkmak demek kendi nefsini kendi öz iradesiyle terbiye etmiş ve kontrol altına almış olmak demektir. Hayatını ahlaki ve manevi ilkeler üzerine kurup, öz disipliniyle çalışmak ve hayatını bu şekilde sürdürmek demektir. Böylece insan kendine hâkim olma erdemini de kazanacaktır. Bunu başaran kişi ahlaklı, erdemli, vicdanlı, merhametli ve adil olacaktır. İyi bir insan, iyi bir yurttaş, iyi bir eş ve iyi bir ebeveyn olacaktır.

Kendine yatırım yapmak

Kendini yeniden inşa etme insanın kendine yatırım yapmasıdır. Kendine yatırım yapmak sadece kitaba, okumaya ve öğrenmeye zaman ve emek ayırmak demek değildir. Elbette en başta bunlar yapılmalıdır. İnsan kendini her daim geliştirmeli ve öğrenme gayreti içinde olmalıdır. Ancak sadece bunlar yetmez. Bunları tamamlamak için sağlığına, hobilerine özel zevklerine ve sevgiye de yatırım yapılmalıdır. Sağlığını bozacak olan her türlü kötü yaşam alışkanlıklarından kurtulmalı, sporu makul ölçülerde hayatında tutmalıdır. Mutlaka hobi ve özel zevkleri olmalı bunlara da zaman, emek ve çaba harcamalıdır, ki bunlar da insana başka dünyalara pencereler açan, kültür ve estetik özelliği kazandıran şeylerdir. Bir çiçeği sulamak, bir hayvanı beslemek, bir çocuğu sevmek veya zorda olan bir insana yardım etmek ise bambaşka güzelliklerdir. Bunlara yatırım, aslında kişiye insan ve doğa sevgisini, merhameti ve şefkati, tolerans ve sabrı kazandıran süslerdir.

Hayatın sonuna kadar Kendini Yeniden İnşa Etmeye, kendini araya devam. Her gün öğrenilen ve keşfedilen her yeni şey insana zenginlikler katmakta, duvarına bir tuğla daha koymaktadır. Bu tuğlalar arttıkça akıl ve zihin zenginlikleri de artmaya devam edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir