Haftanın Şiiri: Sessiz Gemi

Yahya Kemal Beyatlı:

Divan Edebiyatı ile Çağdaş Türk Edebiyatı arasında bir köprü gibi olan Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884’te Üsküp’te doğmuştur. İlköğrenimini doğduğu şehir Üsküp’te tamamladı. İstanbul Vefa Lisesi mezunudur. Paris’te Sorbonne Üniversitesi’ne siyaset bilimi okuyarak başladı, daha sonra edebiyat bölümüne geçti ancak bitirmedi.

Dokuz yıl kaldığı Paris’ten 1913’te İstanbul’a döndü. Darülfünun’da tarih ve edebiyat dersleri okuttu, gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Lozan Konferansı’na katıldı, cumhuriyet döneminde Urfa Milletvekili oldu. Çeşitli ülkelerde diplomatik görevlerde bulundu. Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul Milletvekilliği yaptı. Pakistan Büyükelçiliği yaptı. 1 Kasım 1958’de vefat etti. Mezarı İstanbul Aşiyan Mezarlığı’ndadır.

Türk şiirinde Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim’le birlikte Dört Aruzcular olarak bilinen Yahya Kemal Beyatlı Türk şiirinde kendine özgü tarzı ile önemli bir yer edinmiştir.

Sessiz Gemi

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Yahya Kemal Beyatlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir